Yvonne Strahovski, Jamie Chung, Jenna Dewan in Feet & Crossed Legs at Naeem Khan show at New York Fashion Week