Emily Ratajkowski & Chiara Ferragni Double Crossed Legs – Jacquemus Fashion Show in Paris

Emily-_Ratajkowski-_Sexy-_Body-1-4

Emily-_Ratajkowski-_Sexy-_Body-12-3

Emily-_Ratajkowski-_Sexy-_Body-2-4

Emily-_Ratajkowski-_Sexy-_Body-4-4

Emily-_Ratajkowski-_Sexy-_Body-5-4

Emily-_Ratajkowski-_Sexy-_Body-7-3